Model tworzenia wartości

Rozwijamy polski sektor chemiczny i branże z nim związane.

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
D
[IR - Model biznesowy] [IR - Prezentacja wyników]

Dzięki globalnym działaniom zmniejszamy krajowy deficyt handlowy w zakresie chemikaliów. Odpowiadamy na potrzeby rynkowe poprzez innowacje, które pozwalają nam zmieniać strukturę przychodów i stopniowo zwiększać udział wysokomarżowych i niskotonażowych produktów.

Grupa azoty s.a.

Model Tworzenia Wartości

Strategia doskonałości operacyjnej

Będziemy doskonalić naszą działalność operacyjną, opierając się na trzech filarach: Logistyka, Zarządzanie majątkiem, IT.

czytaj więcej

Strategia innowacji

Chcemy dostarczać nowe i ulepszone produkty o wysokiej jakości, pragniemy też długoterminowo utrzymać naszą przewagę konkurencyjną.

czytaj więcej

Strategia surowcowa

Naszym najważniejszym celem strategicznym w obszarze surowców jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw. Chcemy kontynuować również działania nastawione na poprawę efektywności wykorzystania własnych aktywów surowcowych.

czytaj więcej

Strategia zarządzania w oparciu o segmenty biznesowe

Wprowadzimy nowy model organizacyjny, który umożliwi pełną realizację wdrażanej od lat synergii naszych spółek. Całkowicie zintegrujemy niektóre funkcje wsparcia oraz wprowadzimy zarządzanie oparte na kluczowych segmentach biznesu.

czytaj więcej

Strategia finansowa

Jednym z naszych strategicznych celów finansowych jest kontynuacja konsolidacji funkcji finansowej, która pomoże sprawniej zarządzać Grupą Azoty na poziomach poszczególnych segmentów biznesowych.

czytaj więcej

Strategia ESG

Będziemy rozwijać Grupę Azoty w sposób zrównoważony, czyli taki, który uwzględnia ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Grupa będzie kontynuować wspieranie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030 zdefiniowanych przez ONZ.

czytaj więcej