inwestycje

polimery police

Rekordowe przychody osiągnięte w 2022 roku wykorzystujemy do rozwoju działalności. Kontynuujemy inwestycje i rozpoczynamy nowe, obiecujące projekty. W roku 2022 budowa Polimerów Police weszła fazę końcową. To nasza flagowa inwestycja, jedna z największych w przemyśle chemicznym w Polsce oraz Europie. W skład zintegrowanego kompleksu chemicznego będą wchodziły instalacje do produkcji propylenu i polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy oraz infrastruktura logistyczna.
czytaj więcej
worker chimney
innowacje

innowacje w 2022 roku

Zamieniamy dobre na lepsze, a lepsze – na jeszcze lepsze. Rozwijamy się dzięki innowacjom, których źródeł szukamy nie tylko w otoczeniu zewnętrznym, ale również wśród naszych pracowników. Jesteśmy przekonani, że wdrażanie innowacji może w istotny sposób przyspieszyć rozwój sektora chemicznego.
czytaj więcej
scientist
klimat i środowisko

zielone azoty

W Grupie Azoty wiemy, że zmiany klimatyczne i degradacja środowiska – to realne zagrożenia dla współczesnego świata. Dlatego fundamentalną częścią Strategii do roku 2030 jest projekt „Zielone Azoty”. Jego głównym celem będzie m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności, realizacja projektów badawczych zgodnych z Europejskim Zielonym Ładem oraz wdrożenie nowych ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii.
czytaj więcej
solar panel overlay
WPROWADZENIE

List prezesa zarządu Grupy Azoty S.A.

Szanowni Państwo, 

za nami rok 2022, który obfitował w niespodziewane, negatywne wydarzenia na światowej arenie politycznej i gospodarczej. 

Czytaj więcej
Oddajemy w Państwa ręce Raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2022 – z przekonaniem, że zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są ważną częścią kultury organizacyjnej oraz imperatywem działania spółek naszej Grupy Kapitałowej. Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.