Wprowadzenie

List prezesa Zarządu

Szanowni Państwo, 

za nami rok 2022, który obfitował w niespodziewane, negatywne wydarzenia na światowej arenie politycznej i gospodarczej. Agresja Rosji na Ukrainę wywołała oburzenie i sprzeciw niemal całego wolnego świata. Nie pozostaliśmy na nią obojętni również w Grupie Azoty

Przejdź do indeksu GRI STANDARD
O
[2-22]

Od pierwszych dni włączyliśmy się w działania na rzecz osób dotkniętych konfliktem – wspieramy potrzebujących zarówno bezpośrednio, jak i przez organizacje pomocowe. Z dumą podkreślam niezwykłe zaangażowanie naszych pracowników, którzy po raz kolejny udowodnili swoją wrażliwość na ludzką krzywdę i cierpienie. Szczegóły naszych działań humanitarnych związanych z inwazją zbrojną opisujemy w niniejszym raporcie.

Wojna nie pozostała niestety bez wpływu na makroekonomiczne warunki funkcjonowania Grupy Azoty. Wyhamowało popandemiczne ożywienie w światowej gospodarce. Dla naszej Grupy Kapitałowej szczególnie trudne okazały się bezprecedensowe i dynamiczne zmiany cen surowców, w szczególności gazu ziemnego. Wobec tak niesprzyjającej sytuacji byliśmy zmuszeni jako jedna z ostatnich firm produkujących nawozy w Europie, do tymczasowego wstrzymania produkcji w części naszych zakładów. Produkcja została wznowiona po niespełna siedmiu tygodniach, gdy tylko pozwoliły na to warunki rynkowe, a cena gazu istotnie spadła. Chciałbym podkreślić, że wstrzymanie produkcji w żaden sposób nie ograniczyło dostępności naszych nawozów przez w całym 2022 roku.

Mimo tych niesprzyjających warunków makroekonomicznych Grupa Azoty zamknęła rok 2022 z rekordowymi przychodami - ponad połowę wyższymi niż w roku 2021. Zawdzięczamy to wzrostom sprzedaży w segmentach Chemii oraz Tworzyw, jak również utrzymaniem poziomów marż w segmencie Nawozy-Agro. Warto podkreślić, że oferowane ceny naszych produktów należały przez większość 2022 roku do najniższych w Unii Europejskiej. 

Wydarzenia zewnętrzne nie zatrzymały realizowanych placów rozwoju Grupy Azoty. Realizując naszą Strategię do 2030 roku, dążymy by do końca dekady Grupa Azoty stała się efektywną i elastyczną grupą kapitałową o strukturze dywizjonalnej, skoncentrowaną na produkcji w Europie. Jednym z najważniejszych celów Strategii jest transformacja klimatyczno-energetyczna naszych spółek. Ścieżka zielonych zmian w Grupie Azoty została ujęta w ramach projektu „Zielone Azoty”. Powołaliśmy nowy podmiot - spółkę Grupa Azoty Energia, która jest odpowiedzialna za dostarczenie spółka grupy kapitałowej zielonej energii. Ważnym wydarzeniem w tym kontekście było ustalenie w 2022 roku kluczowych warunków pozyskania elektrowni fotowoltaicznej oraz – to już w roku 2023 – zawarcie porozumienia dotyczącego budowy i rozwoju badawczego obiektu energetyki jądrowej - SMR, podpisane przez Grupę Azoty Police. 

Realizacja Strategii wpisuje się we współczesne trendy regulacyjne Polski i Unii Europejskiej. Dywersyfikujemy również naszą ofertę wprowadzając produkty zrównoważone oraz całkowicie biodegradowalne. Z roku na rok zmienia się też nasza pozycja na rynku – z dużego producenta nawozów stajemy się dostawcą usług nawożenia, aktywnie wspierając ekologiczne rolnictwo precyzyjne. Rozwijamy m.in. naszą technologię satelitarnego monitoringu upraw, ponieważ upatrujemy w niej perspektywiczne źródło przewagi konkurencyjnej i jednocześnie dowód troski o środowisko naturalne. W Grupie Azoty rośnie sprzedaż wysokomarżowych nawozów specjalistycznych, które wytwarzamy z wykorzystaniem m.in. z odpadów z oczyszczalni czy też odzysków z cementowni. 

W niniejszym raporcie znajdą Państwo przykłady działań wspierających realizację projektu „Zielone Azoty” - m.in. nasze zaangażowanie w obszarze zielonego wodoru, które nawiązuje do zapisów Porozumienia Paryskiego i ambitnych celów klimatycznych. 

Rok 2022 to też czas realizacji wielu inwestycji z naszym flagowym projektem – Polimerami Police, który pomimo wyjątkowo wymagających warunków rynkowych i wcześniejszej pandemii wszedł w finalną fazę realizacji. Na koniec roku postęp prac budowlanych wyniósł już 98%, a przybycie do Morskiego Terminala Gazowego w Policach statku „Guadalupe Explorer”, który dostarczył pierwsze 22 tys. ton propanu na potrzeby nowej fabryki, było równocześnie symbolicznym początkiem pracy nowego, morskiego gazoportu Grupy Azoty.

Nowoczesna grupa chemiczna nie może się skutecznie rozwijać bez innowacji. Nasze zaplecze badawczo-rozwojowe konsekwentnie rozbudowywane od lat, angażuje się w zaawansowane projekty, realizowane razem ze znakomitymi jednostkami naukowymi. Do prac nad innowacjami włączamy też naszych pracowników. Od lat w spółkach Grupy Azoty zatrudniamy wybitnych fachowców, których wiedza i doświadczenie w dziedzinie chemii są na najwyższym światowym poziomie. Dlatego w 2022 roku wdrożyliśmy „Politykę zarządzania własnością intelektualną” oraz „Regulamin innowacji pracowniczych”, które umożliwiają wszystkim naszym pracownikom aktywne włączanie się rozwój naszych spółek. Te dwa dokumenty to katalizator innowacji, który wyznaczą jasną procedurę zgłaszania, oceny, realizacji oraz nagradzania najlepszych pomysłów naszych pracowników. 

Oddajemy w Państwa ręce Raport zintegrowany Grupy Azoty za rok 2022 – z przekonaniem, że zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność biznesu są ważną częścią kultury organizacyjnej oraz imperatywem działania spółek naszej Grupy Kapitałowej. 

Z wyrazami szacunku

Poprzednia sekcja
Spis treści
O Grupie Azoty